Mar 19, 2011

ആലുവ മണപ്പുറത്തു നിന്നൊരു കാഴ്ച...

Photobucket

പുലര്‍ വേളകള്‍ മധ്യാഹ്നപരഹ്നമായ്
വീണ്ടും സന്ധ്യയുമിരവും ജനിക്കെ
പുതുമയിതിലില്ലെനിക്കൊട്ടും
നിത്യവുമിരവു പുലരുന്നു പിന്നെയും
കറുത്തു രാത്രി പൂകുന്നു.
ഞാനുണര്‍ന്നകിലും ഉറങ്ങിപ്പോകിലും
കിനാവില്‍ മയങ്ങിക്കിടപ്പാകിലും
സമയ ചക്രം കറങ്ങുന്നു.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...