Mar 19, 2011

ആലുവ മണപ്പുറത്തു നിന്നൊരു കാഴ്ച...

Photobucket

പുലര്‍ വേളകള്‍ മധ്യാഹ്നപരഹ്നമായ്
വീണ്ടും സന്ധ്യയുമിരവും ജനിക്കെ
പുതുമയിതിലില്ലെനിക്കൊട്ടും
നിത്യവുമിരവു പുലരുന്നു പിന്നെയും
കറുത്തു രാത്രി പൂകുന്നു.
ഞാനുണര്‍ന്നകിലും ഉറങ്ങിപ്പോകിലും
കിനാവില്‍ മയങ്ങിക്കിടപ്പാകിലും
സമയ ചക്രം കറങ്ങുന്നു.

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...